Periscos

İstanbul Pierre Loti Lisesi

Aktivite Kulübü

Haftanın akademik eğitimine ek olarak sunulan bu çalışmalar, öğrencilerin okul dışında bir arada olmalarına ön ayak olmak, aralarındaki ilişkiyi sağlamlaştırmak ve ekip ruhu oluşturmalarına olanak verebilmek, ayrıca yeni gelen öğrencilerin okula uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacını öngörmektedir. Ebeveynin bulunmadığı bu alanda, okul dışı etkinlikler, küçüklerin var olan kapasitelerini ortaya çıkartıp bağımsız ve güvenli bir ortamda geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. Bu çocuğun aynı zamanda, başka bir yerde ve farklı bir biçimde başararak kendine güven kazanacağı bir alandır.

İlkokul öğrencileri

CM1-CM2 Sınıfları

Ortaokul öğrencileri

6eme-5ème Sınıfları

CM1-CM2 Sınıfları

 

Plastik Sanatlar

Plastik sanatlar, farklı bakış açıları geliştiren, kalıpların dışına çıkan, sorgulayan, kendisini daha rahat ifade eden bireylerin yetişmesine yardımcı olmaktadır.

Bilgi için…

Tiyatro :

Hitabet, beden farkındalığı, kendine ve ötekine saygı duymak …
Eğitmen tarafından hazırlanan haftalık atölye çalışmaları ve egzersizler sayesinde, senelik program ortak bir macerayı, katılımcılar arasındaki ilişkileri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bilgi için…

Stilizme ve Kostüm:

Stylizm Atölyesi’nin amacı, çocuklara Moda Tasarımı ve Dikiş temellerini öğretmenin yanı sıra, onları hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını, beceri ve hassasiyetlerini geliştirmeye yönlendirmektir.

Bilgi için…

Gözetmenli Etüt

İlk seansda bir aktiviteye katılan öğrenciler, sonraki aktivite saatinde isterse kütüphanede servis saatine kadar bekleyebilir, bir gözetmen eşliğinde 15:00-17:00 saatleri arasında ödev yapabilir, kitap okuyabilirler. Destek ders programından ziyade, gözetmenin, öğrencilerin sessiz ve ciddi bir ortamda ödevlerini yapmalarını sağlaması amaçlanmıştır. Bir aktiviteye kayıt yaptırmış olan öğrenciye yönelik ücretsiz bir hizmettir.

6ème-5ème Sınıfları

 

Sözlü İfade ve Hitabet Atölyesi : 

“Hitabet önemli bir araçtır, hatta büyük bir güç! “
Bilgi için…

Plastik Sanatlar :

Plastik sanatlar, farklı bakış açıları geliştiren, kalıpların dışına çıkan, sorgulayan, kendisini daha rahat ifade eden bireylerin yetişmesine yardımcı olmaktadır.

Bilgi için…

Tiyatro :

Hitabet, beden farkındalığı, kendine ve ötekine saygı duymak …
Eğitmen tarafından hazırlanan haftalık atölye çalışmaları ve egzersizler sayesinde, senelik program ortak bir macerayı, katılımcılar arasındaki ilişkileri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bilgi için…

Stilizm ve Kostüm :

Stylizm Atölyesi’nin amacı, çocuklara Moda Tasarımı ve Dikiş temellerini öğretmenin yanı sıra, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını, beceri ve hassasiyetlerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Bilgi için…

 Gözetmenli Etüt

İlk seansda bir aktiviteye katılan öğrenciler, sonraki aktivite saatinde isterse kütüphanede servis saatine kadar bekleyebilir, bir gözetmen eşliğinde 15:00-17:00 saatleri arasında ödev yapabilir, kitap okuyabilirler. Destek ders programından ziyade, gözetmenin, öğrencilerin sessiz ve ciddi bir ortamda ödevlerini yapmalarını sağlaması amaçlanmıştır. Bir aktiviteye kayıt yaptırmış olan öğrenciye yönelik ücretsiz bir hizmettir.