Théâtre (improvisation théâtral)

Video

EXPRESSION SCÉNIQUE ET IMPROVISATION

Loin des cours de théâtre traditionnels, souvent basés sur l’apprentissage de textes par cœur, les ateliers pour enfants misent sur l’improvisation et la spontanéité.

Comme son nom l’indique, l’improvisation théâtrale consiste à jouer des histoires totalement inventées, créées sur l’instant. Les comédiens improvisateurs sont donc auteurs, metteurs en scène et acteurs de leurs propres histoires en temps réel! Dans les compagnies de théâtre, les conservatoires, les comédiens pratiquent des exercices d’improvisation afin de développer différents aspects de leur jeu: écoute, spontanéité, mise en danger, etc… Les auteurs, scénaristes, musiciens utilisent également des techniques d’improvisation comme support à la création ou à l’écriture. Mais l’improvisation théâtrale existe aussi en tant que discipline à part entière grâce au succès grandissant de spectacles de théâtre entièrement improvisés.

Objectif
1 Acquérir une base d’échauffements corporels commune aux métiers de la scène
2 Découvrir les techniques d’expression, le mime, et se les approprier
3 Apprendre à maîtriser son corps et sa voix, développer sa créativité par le jeu scénique
4 Optimiser sa relation à autrui en développant la concentration et l’écoute
5 Développer sa créativité à travers l’imaginaire et le jeu corporel

Qu’est ce que l’expression scénique ?

Elle consiste à découvrir et extérioriser différentes émotions tout en apprenant à les contrôler. Elle permet au jeune enfant de faire la différence entre jouer un rôle et être soi-même. 
Dans cette activité, plusieurs exercices concernant la voix, l’articulation, les sens, la mémoire et la confiance seront au programme. 

Pour permettre aux participants des ateliers d’évoluer dans ce domaine, la meilleure approche reste l’expérimentation, guidée par un animateur qui peut mettre en lumière les innombrables facettes de cet art, ainsi que ses pièges.

Bien que nous parlions ici d’un domaine artistique et irrationnel, il est possible de compartimenter l’improvisation en plusieurs axes majeurs d’apprentissages : l’écoute, l’acceptation, la construction, etc. Il existe de nombreux exercices spécifiques mettant l’accent sur telle ou telle valeur. Ces exercices peuvent se faire en groupe, à deux, seul, etc. Ils se déroulent tantôt en contexte de scène (comédiens – public), tantôt en travail collectif sans dimension de spectacle. Mais leur point commun demeure le plaisir et le jeu, au sens premier du terme. Ne l’oubliez pas !

Au départ, on travaille essentiellement sur l’humain. Plus encore qu’au théâtre. L’improvisation exige qu’une confiance s’installe entre les partenaires. Cette confiance sera indispensable sur scène. Elle leur permet avant tout de simplement oser faire les choses, de se tromper. L’accent est mis sur l’acceptation de l’autre avec ses différences, sans jugement, sans moquerie.

Beyoglu GS-CP-CE1-CE2

Tarabya CM1-CM2-6e

 Veuillez cliquer pour voir le programme annuel de l’atelier
 
 
YARATICI DRAMA ATOLYESI

Yaratıcı Drama: Önceden yazılmış bir metin olmaksızın, katılımcıların kendi yaratıcı buluşları, özgün düşünceleri, öznel anıları ve bilgilerine dayanarak oluşturdukları eylem durumları ve doğaçlama canlandırmalarıdır.

Yaratıcı drama ve tiyatro etkinlikleri, çocuğu/genci etkin, katılımcı ve her şeyden önce “yaratıcı” kılmayı amaçlayan bir sanat eğitimi etkinliğidir.

Bireysel etkinliklerin yanı-sıra grup etkileşimine dayanan drama etkinliği yoluyla çocuklar ve gençler, farklı iletişim yollarını deneme olanağı bularak özgüven kazanırlar ve sistematik düşünmeyi oyunsu süreçlerle öğrenirler.
Etkinliklerinde tüm duygularını harekete geçiren çocuk, düş gücünü de aktif hale getirir ve yaratıcılık potansiyelini eğlenceli bir şekilde kullanarak estetik bir yaşantı geçirir.
Yaratıcı Drama süreçlerinde fiziksel, toplumsal, duygusal gelişimi hızlandırıcı etkinlikler yanında dil becerilerini geliştiren çalışmalara da yer verilir.
Eleştirel düşünebilen, birlikte çalışma alışkanlığı kazanmış, kendine güven duyan, karar verme yetisine sahip, etkin iletişim becerilerini kullanabilen, demokratik, yapıcı ve yaratıcı bireyler yetiştirmeye yardımcı olmak bu etkinliğin en önemli amaçlarındandır.
 
Dramatik oyun, çocukluğun ilk yıllarında bir çocuğun deneysel olarak öğrenme yoludur ve bunu hiç kimse bilgi verme yoluyla öğretemez.
Çocuklar için oyun ciddi bir uğraştır. Yetişkinlere göre oyun ise tek düzelikten kaçış ve kendini yenileme işidir. Oyun yeni deneyimler kazanma, öğrenme ve yapma aracıdır. Oyun sırasında çocuk çevresinde gördüğü uğraşları, sergilenen becerileri zihninde canlandırır. ve uygulamaya çalışır. En basit anlamda çocukların oyunlarında yetişkinlerin uğraştıkları ve onların yaşamlarını taklit ettikleri gözlenebilir. Bu nedenle yetişkinlerin çocuklara iyi bir davranış örneği sergilemeleri, çocukların oyunlarına olabileceği için büyük önem taşır.
 
Oyun, çocuğun işidir. Oyun, hayal ile gerçek arasında bir köprüdür.  Oyun, yenilik ve değişiklik arzusuna verilen olumlu bir cevaptır. Oyun, mantığa aykırı gibi görünen bir davranıştır. Oyun, insandaki gizli enerjinin kullanılmasıdır. Oyun, canlılık anlamına gelen yaratıcılığın sürekli göstergesidir
 
Drama oyunları sayesinde, genel anlamda, çocuğun saklı enerjisinin ortaya çıkarılması hedeflenir. Aynı zamanda çocuğun bedenini tanıması, yapabilirliğinin farkına varması, konsantrasyonunun ve algılamasının gelişmesi, sözel anlatımının zenginleşmesi ve sosyalleşmesi gibi olumlu değişimler beklenir.
Beyoglu GS-CP-CE1-CE2
Tarabya CM1-CM2-6e
Atolye yillik programini görmek icin lütfen tiklayiniz
 
 
Ezgi DUZENLI:photo

Ezgi DUZENLI, Diplomée de Lycée Pierre Loti en 2004, de l’université de Galatasaray- Sociologie en 2008, université de Pierre-Mendes Sociologie Arts&Cultures et médiations techniques en 2010.

 

Emre YILDIZLAR, diplomé de l’université de Galatasaray, Littérature Comparée et Langues Etrangères Appliquées en 2013 et Ecole Internationale de Théâtre LASSAAD, études théâtrales en 2015, Bruxelles.