Eveil Musical

 

IMG_3284

Le programme des cours comporte des exercices très variés propre à éveiller et développer le sens du rythme, l’audition, les dons d’expression et la créativité de l’enfant. Cette démarche pédagogique fondée sur l’interaction de la musique, la parole et le mouvement corporel procure à l’enseignant des «chemins» qui conduisent aux objectifs d’un éveil musical.

Objectifs de la pédagogie

Musicaux: développer le sens du tempo et de la pulsation chez l’enfant
travailler les rythmes, les mesures, les phrases s’imprégner du rapport espace-temps
transposer rythmes et sons en représentations graphiques non conventionnelles (cf. lien espace-temps)
développer la sensibilisation auditive: mouvements mélodiques, intervalles
reconnaître les différents timbres
chanter, compléter, inventer des mélodies
développer le sens de la phrase mélodique
exprimer le dynamisme et l’émotion dans la musique
approcher les formes musicales: rondo, canon…

Corporels:développer la conscience corporelle

se situer dans l’espace
développer la coordination et la motricité
vivre le rythme et le mouvement mélodique corporellement
Psychosociaux: 
développer le sens du groupe respecter la place de chacun dans le groupe
écouter l’autre, le groupestimuler l’intérêt et la participation active
éveiller l’imagination et la créativité
Beyoglu GS-CP

Temel Müzik Eğitimi 

Bu atölye çalışmasında önemli olan nokta çocukların kendini ifade edebilmeleri ve çalışmalar boyunca sosyal paylaşımlar içerisinde bulunabilmeleridir.
Bu yöntem ile işlenen derslerdeki zenginliğin temeli herkesin kendi müzik ve hareket seviyesine uygun rolleri sunmasıdır. Bu sayede bireyin sosyal psikolojik gelişimine de katkı sağlanır.
Hareket aracılığıyla zaman ve mekanın keşfi, ses ve enstrümanlar aracılığıyla tınının keşfi, doğaçlama aracılığıyla formun keşfi, taklitten özgün yaratıya, parçadan bütüne, basitten karmaşığa ve bireyden topluluğa doğru bir ilerleyiş içerisinde deneyimlenir ve bu deneyim daima aktif katılımı gerektirir.

Konuşma dili ve hareketten gelişen ritim en önemli ögedir. Öğrenciler hareket çalışmalarına ve danslarına basit ritmik enstrümanlar ile kendileri eşlik ederler.

Bu atölyenin başlıca amacı yaratıcılığı geliştirmek olduğu için doğaçlamaya çok önem verir. Çünkü doğaçlama ve yaratma çocuğun doğal davranışlarındandır. Süreç içerisinde kullanılan tüm müzikal kombinasyonların öğrenciler tarafından araştırılarak, keşfedilerek ve basit çalgılarla eşlik edilerek meydana getirilmesi önemli bir noktadır. Birey böylece kendini ifade edebilmek için çeşitli yollar arayışına girer bu durum da bireyin yaratıcılığının gelişmesi için önemlidir.

AMAÇ
Müzik yoluyla yeni arkadaşlar edinir.
Müzikli oyunlar oynar.
Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır.
Sayışma ve tekerlemeleri ritim eşliği yaparak seslendirir.
Ritim aletlerinin kullanım teknikleriyle tanışır, ritim aletleriyle eşlik oluşturur.
Beden çalgılarından ve değişik araçlardan sesler elde eder.
Ses oyunları yapar.
Öğrendiği şarkıları birlikte, düzenli söyler.
Gürültülü-müzikal, ince- kalın, uzun-kısa gibi ses özelliklerinin ayrımını yapar.
Bildiği ezgilerin başlangıç ve bitiş bölümlerini sezer.
Bildiği ezgilerdeki aynı ve farklı müzik cümlelerini dramatize ederek ya da dansı ile gösterir.
Ezgi çalgıları ile basit, anlamlı müzik cümleleri yaratır. Beden perküsyonunu da katar.
Seviyesine uygun tekerleme ve şarkıları ezgi çalgısı ile seslendirir.
Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.
Dağarcığındaki şarkıları, sözlerinin anlamına ve müziğin yapısına uygun olarak bedensel devinimleriyle ifadelendirilerek seslendirir.
Ritim çalgısı yaratır ve bu yarattığı ritim çalgısıyla öğrendiği müziklere eşlik eder.
Basit ritmik yapıdaki ezgileri harekete dönüştürür.
Hareket ve ritim aletleriyle koordineli çalışır.
Nota değerlerini simgeler yoluyla öğrenir.
Serbest zamanlarında şarkılar söyler, dinlediği şarkılara düzenli/ritmik vuruşlar yaparak eşlik eder, arkadaşlarıyla müzikli oyunlar oynar.
Edindiği müzikal becerileri sergilemekten hoşlanır.
Beyoğlu Cuma GS-CP