Echecs

 

« Il y a plus d’aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde. »(Pierre Mac Orlan)

400x260-ct

La pratique du jeu d’échecs est un excellent stimulant intellectuel pour les enfants et possède de nombreuses vertus éducatives. Elle développe en particulier le raisonnement, la créativité, la maîtrise de soi et la concentration. Cette pratique, véritable vecteur de formation, place les jeunes dans de meilleures conditions d’apprentissage scolaire. Le jeu d’échecs, ludique et valorisant, se partage dans le monde entier.

Tarabya CM1-CM2 mercredi

La valeur pédagogique du jeu d’échecs

Sur le plan intellectuel

Mémoire :
– mémoire visuelle (positions des pièces), mémoire d’enchaînements des coups
– mémoire courte, à long terme (apprentissage des ouvertures, des finales…)
Attention et concentration :
Prise en compte d’éléments disparates d’un ensemble qui évolue en permanence. Capacités de calcul :
Prise en compte de la valeur relative/absolue des pièces, calcul des variantes
Repérage dans un espace plan
Esprit d’analyse et de synthèse :
Analyse d’une position : matériel, structure de pions, sécurité du roi…
Raisonnement par déduction, rigueur logique
Objectivité, esprit critique
Capacité à concevoir un plan
Imagination :
Élaboration de la stratégie de jeu, et des tactiques
Anticipation :
Prévoir une suite de plusieurs coups en fonction du raisonnement de l’autre.
Sur le plan du caractère
Le jeu d’échecs participe à la structuration du caractère en favorisant le développement de :
La volonté de réussir, d’atteindre l’objectif,de gagner
La maîtrise de soi :
l’esprit de décision :
-choix d’un plan
-choix du coup à jouer : réfléchir avant d’agir, décision irrémédiable.
Sur le plan moral et social
Le jeu d’échecs véhicule les valeurs suivantes :
Respect d’autrui
Respect des règles
Travail en équipe
_______________________________________

Satranç

-Zihni ve Hayal Kurma Gücünü Geliştirir;

Çocuk oyun boyunca etkin bir düşünme pratiği içindedir. Hamle düşünür, oyun -kurgular, nasıl yanıt alacağını hesaplar ve bu canlı süreci oyun sırasında hep yaşar
-Dikkati Geliştirir;
Oyunda yüz yüze kaldığı ve kalacağı pozisyonlar olması nedeniyle, istemediği sonuçlarla karşılaşmamak için dikkatini oyuna ve hamlelere yoğunlaştırmak durumundadır
-Öngörüyü Geliştirir;
Geleceğe dönük, eylemleri ile oluşacak sonuçları hesap etmek durumundadır ” Eğer bu taşı oynarsam, yeni durumun bana yararı ve zararı ne olacak ?” sorusunu kendisine sorar.
Kapsamlı Düşünmeyi Öğretir, Buluş Yeteneğini Geliştirir;
-Satrançta her yeni hamle, aynı zamanda binlerce yeni seçenek ve olasılık demektir. Çocuk tüm satranç tahtasını ya da eylem alanını gözden geçirmek, alacağı her kararın varacağı farklı sonuçlarını hesap etmek ve pek çok hamle seçeneği içinden kendine en uygun olanı bulup seçmek durumundadır.
-Sabırlı Olmayı, Ölçülülüğü ve Soğukkanlılığı Öğretir;
Çocuk hareketlerini ya da hamlelerini üstünkörü yapmanın ne gibi sonuçlar doğurduğunu kavrar. Bu nedenle acele karar vermeyip, durumu düşünüp analiz ettikten, birçok kere gözden geçirdikten ve iyice emin olduktan sonra harekete geçecektir.
-Özgüven Kazandırır;
Düşünen, değerlendiren, cesaretle karar alan, uygulayan ve sonuç alan çocuk kendine güven kazanır. İşlerin kötü gittiği durumlarda hayal kırıklığına uğramamayı öğrenir. Yararlı bir değişiklik olabileceğini bekleme ve yeni çareler arama alışkanlığı edinir.
-Kurallara ve Rakibe Saygılı Olmayı Öğretir;
Bir oyun olarak satranç, çocuğun ancak kurallara/ilkelere uyması koşuluyla sürebilecektir. Rakibin de bu kurallara uymasını bekler.
-Zevk Verir ve Eğlendirir;
Belki de en önemlisi, çocuğun oyun sürecini zevkle yaşaması ve eğlendiğini duyumsamasıdır.

Tarabya CM1-CM2 Çarşamba